EС-MС

Методи оф-верх ес-мс і уф для визначення хроматографічних піків деяких гідроксипохідних епоксидних смол

З використанням методу обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії з мас-спектрометричним детектуванням (ОФ-ВЕРХ ЕС-МС) вивчено склад продуктів, синтезованих на основі епоксидної смоли ЕД-24, що містять у своїй структурі вільні гідроксильні групи та інші, зокрема епоксидну, пероксидну, карбоксильну чи акрилатну групи..