еталонна контактна порометрія

Вплив наночастинок гідрофосфату цирконію на пористу структуру та сорбційну здатність композитів на основі йонообмінної смоли

Досліджено еволюцію набухання гелевої сильнокислотної смоли та органо-неорганічних композитів на її основі. Знайдено, що неагреговані наночастинки гідрофосфату цирконію, інкорпоровані до полімеру, забезпечують незмінність розміру його пор, які містять функціональні групи (до 20 нм), а агрегати наночастинок здавлюють ці пори (до 3 нм). Зважаючи на це, нанокомпозит демонструє більш високу здатність до проскоку при вилученні йонів Ni2+ з води, ніж зразок, модифікований тільки агрегатами.