фазовий перехід

Influence of the uniaxial stress $p_2$ and transverse fields $E_1$ and $E_3$ on the phase transitions and thermodynamic characteristics of GPI ferroelectric materials

A modified GPI model that accounts for the piezoelectric coupling between the ordered structural elements and the strains $\varepsilon_j$ has been used for studing of effects arising in GPI ferroelectrics under the action of the uniaxial stress $p_{2}$ and electric fields $E_1$ and $E_3$.  The  polarization vectors and components of static dielectric permittivity are calcucated in the two-particle cluster approximation for mechanically clamped  crystal, and piezoelectric and thermal parameters are also determined.  The influence of the simultaneous action of the stress

Перехід клубок-розгорнутий ланцюг при збіжній течії розчинів поліетиленоксиду

Досліджено перехід клубок-розгорнутий ланцюг при збіжній течії водних розчинів поліетиленоксиду. Експериментально підтверджено можливість такого переходу. Вивчено поля швидкостей і їх градієнтів, що виникають на вході короткого капіляра при збіжній течії. Встановлено, що система вода-поліетиленоксид при збіжній течії за певних режимів є саморегулюючою з негативним зворотним зв'язком.

Solving Stefan's linear problem for drying cylindrical timber under quasi-averaged formulation

The plain problem of drying of a cylindrical timber beam in average statement is considered.  The thermal diffusivity coefficients are expressed in terms of the porosity of the timber, the density of the components of vapour, air, and timber skeleton.  The problem of mutual phase distribution during drying of timber has been solved using the energy balance equation.  The indicators of the drying process of the material depend on the correct choice and observance of the parameters of the drying medium.

Calculation of transverse piezoelectric characteristics of quasi-one-dimensional glycine phosphite ferroelectric

The model of the glycine phosphite crystal, modified by taking into account of piezoelectric coupling of ordering structure elements with the lattice strains, is used for investigation of piezoelectric characteristics of the crystal. In the frames of two-particle cluster approximation the transverse  piezoelectric coefficients  are calculated. The influences of hydrostatic, uniaxial pressures, shear stresses and transverse electric fields on the transverse  piezoelectric coefficients of the crystal are studied.

Метод розрахунку зміни теплоємності при випаровуванні та сублімації органічних сполук

За результатами аналізу джерел літератури встановлено постійність зміни теплоємності за 298К при випаровуванні (±2 %) та сублімації (±8 %) органічних сполук різних класів. Одержані рівняння дають можливість проводити більш простий перерахунок ентальпій за рівнянням Кірхгофа у порівняні з існуючими методами, побудованими за принципом групових внесків. Для перевірки надійності запропонованого метода вперше визначені ентальпії випаровування та сублімації 5-(2-нітрофеніл)-фуран-2-карбальдегіда та проведені відповідні перерахунки на 298 К.