-феніл етилгідропероксид.

Каталітична активність подвійних та потрійних систем на основі сполук металу постійної валентності, list та додатків монодентатних лігандів-модифікаторів: дмф, гмфта, фенолу при селективному окисненні етилбензолу молекулярним киснем

Вивчено механізм каталізу подвійними та потрійними каталітичними системами на основі сполук металу постійної валентності, LiSt та додатків монодентатних лігандів-модифікаторів: диметилформаміду, гексаметилфосфоротриаміду, фенолу в селективному окисненні етилбензолу молекулярним киснем. За допомогою атомно-силової мікроскопії досліджено можливість формування стабільних супрамолекулярних структур наноструктур на основі потрійних систем {LiSt+L2+PhOH} за рахунок міжмолекулярних H-зв‘язків.