a-фенілетилгідропероксид

Селективне окиснення етилбензолу молекулярним киснем у -фенілетилгідропероксид, каталізоване потрійною каталітичною системою {Ni(acac)2+NaSt(LiSt)+PhOH}. Формування наноструктур {Ni(II)(acac)2∙NaSt∙PhOH}n за допомогою міжмолекулярних Н-зв‘язків

Розглянуто роль внутрішньо- та міжмолекулярних Н-зв‘язків в механізмах каталізу потрійними гетеробіядерними гетеролігандними комплексами NiII(acac)2∙NaSt(LiSt)∙PhOH, які включають нікель і редокс-неактивний метал Na(Li), в реакціях окиснення етилбензолу молекулярним киснем в -фенілетилгідропероксид. З використанням методу атомно-силової мікроскопії досліджено можливість формування стабільних супрамолекулярних наноструктур на основі потрійного комплексу NiII(acac)2∙NaSt∙PhOH, за допомогою міжмолекулярних Н-зв‘язків.