фенол-формальдегідна смола

Феноло-формальдегідні смоли новолачного типу із бічними ненасиченими зв’язками

Вивчена, в присутності гідроксиду калію, реакція взаємодії новолачної феноло-формальдегідної смоли з гліцидилметакрилатом та запропонована методика синтезу феноло-формальдегідної смоли, яка містить бічні ненасичені зв’язки. Розраховані ефективні швидкості та енергія активації такої реакції. Структура синтезованої смоли підтверджена ІЧ- спектроскопічними методами дослідження. Показана можливість використання такої смоли як активного компоненту полімерних сумішей на основі промислової епоксидної смоли ЕД-20, її пероксидної похідної (ПО) та олігоестеракрилату ТГМ-3.

Модифіковані фенол-формальдегідні смоли та їх застосування у бітум-полімерних сумішах

Вивчена можливість використання як полімерного компоненту бітум-полімерних сумішей фенол-формальдегідних смол (ФФС), які містять у бічних відгалуженнях реакційно здатні метакрилатні фрагменти або лабільні пероксидні зв’язки. Враховуючи те, що ФФС з пероксидними фрагментами на основі епоксидної смоли в літературі не описана, розроблена методика її синтезу. Кінетичні закономірності реакції між пер оксидною похідною епоксидної смоли (ППЕС) і фенольною групою ФФС вивчені на прикладі ППЕС з фенолом. Структура ФФС з пероксидними групами (ФФСП) підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями.