флоат-скло

ДИНАМІКА УТВОРЕННЯ ГАРТУВАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ У СКЛІ ТА ЇЇ МОДЕЛЮВАННЯ

З метою математичного моделювання процесу утворення гартувальних напружень у склі було здійснено гартування 6x25x100 мм листового флоат-скла. Підчас гартування за допомогою цифрової камери здійснювалось фільмування зміни вигляду епюри напружень у склі та величини температури внутрішнього та поверхневого шару скла. Ортимані результати майже повністю співпали з результатами отриманими американським дослідником Р.Гардоном.

Мікротвердість поверхневих шарів гартованого склах

The value of microhardness of the surface layers of 6 mm float glass, tempered by contact and by air method by etching in a mixture of fluoride and sulfuric acids, is researched. It was established that the microhardness value depends on the method of tempering and thickness of the etched layer. The optimal parameters of the microhardness measure of 6 mm float glass are selected and thickness of the etched layer which causes the relaxation of residual tensions is indicated.

Залежність величини мікротвердості 6 мм листового флоат-скла від умов її визначення

The change of microhardness values of 6 mm float glass, depending on the measurement conditions were investigated. It was established that the value of microhardness depends on the surface moisture, the load on indentor and duration time. The optimal parameters of microhardness measurement of 6 mm float glass were chosen. 

Аналіз стану бакорових вогнетривів після їх служби у скловарній печі

Встановлено ступінь руйнування баделеїто-корундових вогнетривів залежно від зон їх розташування у скловарній печі при виробництві флоат-скла. З використанням петрографічного аналізу вивчено вплив хімічного та мінерального складу, а також температури й газового середовища на корозію бакорової футерівки. За отриманими результатами сформульовано рекомендації щодо підвищення склостійкості печі та подовження термінів її служби.