флотація

ФЛОТАЦІЯ ЯК СТАДІЯ КАВІТАЦІЙНО-ФЛОТАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ ГЕТЕРОГЕННИХ СЕРЕДОВИЩ ВІД ДИСПЕРСНИХ ТВЕРДИХ ЧАСТИНОК ТА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Інтеграція фізичних та фізико-хімічних процесів є принципом, що нерозривно пов’язаний із розвитком сучасних технологій. Тенденції до об’єднання технологічних процесів характерні і для галузей водоочищення та водопідготовки. Комбінація процесів дає змогу значно підвищити ступінь очищення стічних вод, зменшити тривалість та енергоємність процесу очищення, витрати для підтримання оптимальних реагентного, температурного, гідродинамічного режимів тощо.

Розроблення кавітаційно-флотаційного процесу очищення стічних вод в аспекті реалізації сучасних концепцій синтезу хіміко-технологічних систем

On the basis of the results of research of processes of wastewater from organic compounds in cavitation fields offered the concept of cavitation-flotation wastewater treatment. It implemented the main modern conceptions of the synthesis of chemical-technological systems.
На підставі результатів дослідження процесів очищення стічних вод від органічних сполук у кавітаційних полях запропоновано концепцію кавітаційно-флотаційного очищення стоків. У ній реалізовано головні сучасні концепції синтезу хіміко-технологічних систем. 
 

Дослідження кавітаційних процесів у генераторах різних типів методом сонохімічного аналізу

Проаналізовано межі застосування оптичних та звукохімічних методів визначення розмірів кавітаційних бульбашок та їх похідних. Досліджено вплив кавітаційних полів, сформованих за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача та гідродинамічного струменевогокавітатора, на параметри акустичних сигналів, що їх характеризують. Залежність розмірів кавітаційних бульбашок у полях від типу генераторів та параметрів їх роботи зафіксовано з використанням методу сонохімічного аналізу, а її характер оцінено за формулою Міннерта.

Дослідження мінералогічного складу та флотаційних параметрів кварц-графітового сланцю

Abstract: 

Показано, що за даними геологорозвідки в Узбекистані існує один графітовий поклад (Taskazgan) і близько 25 ділянок різної перспективи. Проведені дослідження нових покладів Rupat, Zauchak і Zahchahona для одержання графіту для вогнетривкої промисловості. Визначено, що поклад Zahchahona може бути класифікований як середній за розміром; вміст очищеного графіту в родовищі руди становить від 3 до 15 %, що відповідає вимогам галузі для даного виду сировини. Проведено очищення графіту флотацією та вилуговуванням, що привело до вмісту вуглецю 75 %.