FM

Автоматизоване проектування друкованих плат у сапрта їх подальше виготовлення за допомогою CNC-machine

В статті представлено методи та засоби 3D проектування друкованих плат в CAx. Автоматизоване розміщення елементів на платі реалізовано засобами API Solidworks за допомогою Visual Studio C#. API-додаток працює за алгоритмом, що дозволяє забезпечувати 3D компоновку друкованих плат. Кожен компонент бібліотеки містить умовно-графічне позначення елемента.