формалізована математична модель

Атаки на відмову в обслуговуванні комп’ютерних мереж

Розглянуто задачі DoS/DDoS/DRDoS-атак на клієнт-серверні моделі комунікації. Побудовані формалізовані математичні моделі такого класу атак дають змогу враховувати структуру мережі та на основі вагових коефіцієнтів міру впливу кожного виду атак, що дозволяє ефективно проектувати системи захисту інформації із урахуванням інформаційних загроз.