фотокаталіз

Характеристика і властивості титану(iv) оксиду, синтезованого різними методами

Вивчено вплив типу прекурсорів та умов золь-гель синтезу TiO2 на його властивості. За допомогою методів рентгенівської дифракції та електронною мікроскопіії встановлено, що всі отримані TiO2 порошки мають розмір кристалітів в нанодіапазоні 2.5–17 нм. Показано, що сорбційно-фотокаталітичні властивості TiO2 істотно залежать від фазового складу, кислотності поверхні, питомої поверхні та пористості.

МІКРО- І НАНОСТРУКТУРОВАНИЙ ТИТАНУ (IV) ОКСИД У СОНО-, ФОТО- І СОНОФОТОКАТАЛІТИЧНІЙ ДЕГРАДАЦІЇ КСАНТЕНОВОГО БАРВНИКА РОДАМІНУ Б (ОГЛЯД)

 Розглянуто  адсорбційні  методи  вилучення  родаміну  Б  зі  стічних  вод  й  окиснювальні  методи  його  деградації,  які  ґрунтуються  на  використанні  передових  процесів  окиснення (сонолізу,  фотолізу,  соно-,  фото-  і  сонофотокаталізу).  Встановлено,  що  як  адсорбенти  для вилучення  родаміну  Б  застосовують матеріали  природного  походження (наприклад,  глини, цеоліти,  вугільну  золу,  анаеробні  шлами,  тверді  відходи  сільського  господарства)  та  їх модифіковані  або  активовані  аналоги.

The Effect of UV/TiO2/H2O2 Process and Influence of Operational Parameters on Photocatalytic Degradation of Azo Dye in Aqueous TiO2 Suspension

In this work a detailed investigation of heterogeneous photocatalytic degradation of Navy blue HE2R 1 (NB), azo dye of the reactive class is presented using UV/TiO2/H2O2 process in the aqueous suspension under 8W low-pressure mercury vapor lamp irradiation. Here we also report about optimization of various experimental parameters such as effect of catalyst concentration, effect of substrate concentration, effect of H2O2 addition.