функціональна блок-схема

Аналогова структурно-функціональна нейронна схема визначення максимальних сигналів

Наведено модель неперервного часу аналогової K-winners-take-all (KWTA)- нейронної схеми, яка дає змогу визначати К найбільших серед N невідомих вхідних даних, які можна розрізнити, де $1 \leq \mathrm{K}<\mathrm{N}$. Модель описується одним рівнянням стану з розривною правою частиною і вихідним рівнянням. Подано відповідну структурно- функціональну схему у вигляді N жорсткообмежувальних нейронів прямого поширення і одного жорсткообмежувального нейрона зворотного зв’язку, який використовується для визначення динамічного зсуву вхідних дій.

Схемотехнічна реалізація моделі розпаралеленої штучної нейронної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу

У статті описана і змодельована схемотехнічна реалізація розпаралеленої штучної нейрон- ної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу. У мережі реалізовані паралельний вибір категорії та резонансу. Нейронні схеми типу “winner-take-all” неперервного та дискретного часу забезпечують ідентифікацію найбільших з М-входів. Схеми неперервного часу описані рівняннями стану з розривною правою частиною. Дискретний аналог описано різницевим рівнянням.

Internet Information Retrieval, Parallel Sorting, and Rank-Order Filtering Based on Dynamical Neural Circuits of Maximal Value Signal Identification Among Discrete-Time Signals

Запропоновано проект математичних моделей і відповідних функціональних блок- схем нейронних мереж видобування інформації з Інтернет, паралельного сортування і фільтрування рангу, призначених для обробки дискретизованих сигналів. Мережі конструюються на основі динамічних нейронних схем типу ”K-winners-take-all” (KWTAсхем), призначених для обробки дискретизованих сигналів, які здатні ідентифікувати К найбільших серед N вхідних сигналів, де 1£ < K N – позитивне ціле число. Окреслено перспективу реалізації мереж у сучасному цифровому апаратному забезпеченні і їх можливі застосування.