функція Гріна.

Про процеси перенесення зарядів в електропровідних полімерних матеріалах

Проведений аналіз процесів перенесення зарядів в твердих електропровідних полімерних системах. Процеси розділено на два типи: перший тип відноситься до процесу перенесення заряду від електродів на струмопровідні частинки, а другий – між цими частинками. Середовище описано за допомогою поляризаційних операторів функції Гріна для молекулярного середовища, що дає можливість враховувати частотні ефекти і просторову дисперсію. Одержано аналітичні вирази для кінетичних параметрів перенесення заряду від електродів на частинки і між частинками.