функційний унітерм

Синтез моделі підсистеми пошуку стежок доступу до унітермів xml-формул алгоритмів

Синтезовано абстрактний алгоритм і його модель для віднаходження стежок доступу до унітермів, описаних спеціалізованим xml-форматом формул алгоритмів.

Synthesized abstract algorithm and model for finding paths access to uniterms of described specialized xml - format formulae of algorithms