гібридні композити

Поступ в нанокомпозитах на основі гібридної органо-силікатної матриці

Приведені функції і можливості золь-гель технології для виробництва органічних мінеральних гібридних нанокомпозитів, на які можна впливати. На конкретних прикладах показаний вплив на деякі принципи синтезу і застосування гібридних наноматеріалів в різних областях техніки.