гідроксипропілові похідні сечовиниa

Вплив борат-груп на властивості жорстких пінополіуретанів, отриманих з використанням гідроксипропілових похідних сечовини

За участю гідроксипропілових похідних сечовини, естерифікованих борною кислотою як поліол компонентами, та 4,4 '-дифенілметандіізоціанату були отримані жорсткі пінополіуретани. Досліджено вплив атомів бору і азоту на властивості піноуретанів, зокрема, міцність на стиснення і займистість. Встановлено, що наявність борат груп підвищує міцність пінополіуретану на стиснення. Займистість визначається, в основному, присутністю карбамідної групи.