глибиннопомпова установка

Методика вибору швидкості двигуна електроприводу верстата-гойдалки з урахуванням дебіту пласта

На продуктивність нафтової штангової глибинопомпової установки впливає багато чинників, зокрема й режим роботи системи електроприводу верстата-гойдалки. Налаштування системи електроприводу вливають на енергетичні показники системи, тривалість міжремонтного періоду та кількість видобутої нафти. Таким чином, раціональна експлуатація нафтовидобувних установок є важливим фактором, який впливає на вартість видобутої рідини.

Дослідження ефективності нейронної мережі Хемінга для задач розпізнавання стану глибиннопомпової установки

Процес нафтовидобутку нафти потребує проведення постійного моніторингу роботи обладнання свердловин. Одним з найдієвіших методів оперативного контролю роботи штангових глибинних насосів є отримання інформації від давача зусилля в полірованому штоці або давача струму привідного двигуна верстата-гойдалки. У багатьох випадках завчасне розпізнавання неполадок і здійснення профілактичного ремонту дають змогу уникати великих матеріальних витрат.