гудрон

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 9. Щебенево-мастиковий асфальтобетон із використанням гудронів, модифікованих формаліном

Робота присвячена абсолютно новому в’яжучому для асфальтбетонних сумішей, зокрема і щебенево-мастикових. У ролі в’яжучого запропоновано використовувати сировину для виробництва бітумів – гудрони, що модифіковані формілюючим агентом (каталізатор та формалін). У роботі доведена перевага використання гудрону, модифікованого формаліном, у порівняні із стандартними окисненими бітумами, на прикладі встановлених фізико-механічних властивостей бітумних в’яжучих та щебенево-мастикового асфальтобетону SMA 15.

PRODUCTION OF PETROLEUM BITUMEN BY OXIDATION OF TAR FROM A MIXTURE OF EASTERN UKRAINIAN OILS

The study results of the process obtaining of petroleum bitumen with improved quality indicators are described. The method of mixing the tar of paraffinic oils with the residue and the distillation of Orkhiv oil with subsequent oxidation of this mixture was used. To conduct the research, tar extracted from Western Ukrainian paraffinic oils was used. The influence of temperature, oxidation duration and air consumption on the operational properties of oxidized petroleum bitumens were determined.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 8. Перспективи використання гудронів, модифікованих формальдегідом, у дорожньому будівництві

Проведено модифікування гудронів формаліном (37 %-м водним розчином формальдегіду) із використанням різних кислот, як каталізаторів процесу, із метою одержання нових в’яжучих матеріалів для дорожнього будівництва. Як каталізатор використовували Н2SO4, НCl, Н3PO4 та СH3COOH. Процес модифікування проводили в діапазоні температур 378-403 К та тривалості 0,6-1,0 год.

Виробництво бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 7. дослідження структури гудронів, модифікованих формальдегідом

Хімічним модифікуванням гудрону формальдегідом з використанням як каталізатора сульфатної кислоти отримано три зразки бітумного матеріалу з різними температурами розм’якшення 321, 332 і 356,4 К. Визначено груповий вуглеводневий склад сировини процесу модифікації (гудрону) та отриманих бітумів. Також здійснено FTIR-дослідження одержаних груп вуглеводнів (олив, смол та асфальтенів). Досліджено структурні перетворення та запропоновано можливий хімізм процесу модифікування гудрону формальдегідом.

Трубка з ковару як потенційний каталізатор для перетворення дьогтю, отриманого в результаті газифікації біомаси

Попередньо окиснена трубка з ковару використана як каталізатор риформінгу для перетворення нафталену. За умов сухого риформінгу можна досягти конверсії нафталену 24,7%. За додавання до  генераторного газу водяної пари в об’ємному співвідношенні 0,06 і 0,11 досягається конверсія нафталену 36,6 і 42,3%, відповідно. Підвищення температури риформінгу до 1173 К збільшує каталітичне видалення нафталену до 91,5%.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 4. Встановлення оптимальних умов процесу модифікування гудрону формальдегідом та властивості модифікованих продуктів

Досліджено вплив чинників на перебіг процесу хімічного модифікування гудрону формальдегідом з використанням як каталізатора сульфатної кислоти. Використовуючи експериментальні дані, розроблено адекватну експериментально-статистичну математичну (ЕСМ) модель та на її основі встановлено оптимальні значення чинників процесу хімічного модифікування гудрону формальдегідом з використанням як каталізатора сульфатної кислоти, які забезпечують оптимальні значення пенетрації та температури розм’якшеності модифікованих залишків.

Приготування брикетів на основі некондиційного вугілля казахстанських родовищ

Розроблена технологія брикетування некондиційного вугілля казахстанських родовищ для отримання високоякісного брикетного палива. Вибрана модифікуюча добавка у вигляді нафтових залишків, яка дає можливість отримати зв‘язуюче для брикетування бурого вугілля. Матеріалом для приготування брикетів є вугільний дрібняк, одержаний з сухого вугілля, що погано спікається, і яке не може використовуватись для безпосереднього спалювання в печі. Визначено оптимальні параметри для отримання високоякісних паливних брикетів.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 3. модифікування гудрону формальдегідом

Вивчена хімічна модифікація гудрону формальдегіду у вигляді 37% водного розчину в присутності каталізаторів. Як каталізатори використані хлорна та сульфатна кислоти, гідроксид натрію та «кислі» гудрони. Досліджено вплив природи та кількості каталізатора, температури та тривалості процесу й співвідношення компонентів суміші на температуру розм’якшення, пенетрацію, температуру крихкості та зчеплення з поверхнею щебню. Структура модифікованого гудрону підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Встановлено структурно-груповий склад модифікованих гудронів.

Petroleum resins for bitumens modification

The process of tar and industrial petroleum resin “Piroplast-2” joint oxidation has been investigated. The experimental results of the main regularities researches of the obtaining process of petroleum resins with carboxyl groups based on the pyrocondensate C9 fraction of hydrocarbon feedstock pyrolysis have been shown. It has been established that synthesized petroleum resins may be used for the modification of petroleum bitumens.

Production of Bitumen Modified by Petroleum Resins on the Basis of Tars of Ukrainian Oils

Experimental results concerning main regularities of paraffin tar and petroleum resins joint oxidation are presented. It has been shown that petroleum resin in the amount of 5 mas % as raw material component allows to intensify oxidation and improve operational characteristics of obtained bitumen.