H2SO4

Дослідження впливу допантів на структуру поліаніліну

Оксидаційною полімеризацією синтезований поліанілін (ПАНІ) з додатками хлорної (HCl), сульфатної (H2SO4) і мурашиної кислоти (НСООН). Біхромат калію використовується як окиснювач. Отримані продукти охарактеризовані за допомогою Фур‘є та УФ-спектроскопії. Показано, що найкращі результати отримані при додаванні НCOOH, що підтверджується УФ-спектроскопією. За допомогою термогравиметричного аналізу визначено три стадії розкладу.