хромофори

Одержання коричневих пігментів з нікельвмісних концентрованих стічних вод

Обґрунтовано можливість одержання коричневих пігментів з нікельвмісних стічних вод, використовуючи доменний шлак. Запропоновано схему основних реакцій. Вивчено кінетику реакцій. Методом потенціометричного титрування встановлено внесок хімічної взаємодії в сумарний ступінь перетворення. Визначено вплив основних чинників на ступінь вилучення нікелю. За допомогою рентгенофазового аналізу встановлений фазовий склад пігменту, що утворюється. Встановлені технологічні властивості частинок пігменту. Візуально і спектрофометрично визначені основні колірні характеристики одержаних продуктів.