хутрова овчина

Застосування методу градiента для вирішення задачі оптимізації

Розв'язано задачу багатокритеріальної умовної оптимізації дублення-жирування хутрової овчини із застосуванням методу градієнта. Критерій оптимальності сформульований у вигляді узагальненої аддитивної цільової функції. Алгоритм модифікованого методу градієнта покладений в основу програмного модуля. Отримано математичний опис для маловідхідної технології з використанням хромового дубителя і пластифікатора з визначенням обмежень на технологічні параметри процесу.