hydrostatic (dry) component

Сучасні підходи до визначення тропосферної затримки та її складових

Висвітлено питання визначення тропосферної затримки: за даними радіозондування атмосфери, лише за даними приземних значень основних метеорологічних параметрів, за даними, отриманими в результаті GNSS-спостережень. Проведено порівняння та оцінка точності отриманих результатів.