Індонезійський Bangka каолін

Приготування ієрархічного цвм-5 з індонезійського каоліну додаванням діоксиду кремнію

З використанням каоліну Bangka (Індонезія) за відсутності структуроутворюючого агенту приготовлений ієрархічний ЦВМ-5. Досліджено вплив температури і тривалості гідротермального процесу. Приготовлені зразки охарактеризовано за допомогою рентгеноструктурного, рентгенофлуоресцентного аналізу, Фур'є-спектроскопії та N2-адсорбції/десорбції. Показано, що ієрархічний ЦВМ-5 можна отримати за гідротермальної температури 393–448 К. Встановлено, що морденіт і кварц отримано як побічні продукти.