інтерфейс RS-485

Пристрій для контролю параметрів акумуляторних батарей та відповідної мережі постійного струму

Мобільні пристрої інформаційних, керуючих та телеметричних систем живляться від мобільних генераторів через перетворювачі змінного струму в постійний, від акумуляторних батарей чи по мірі можливості прямо від сонячних панелей. Сонячні панелі як правило працюють в системі, що передбачає використання акумуляторів для забезпечення функціонування систем, коли сонячні панелі не працюють або не забезпечують достатньої потужності. Підзаряджання акумуляторів може проводитися від самих панелей при достатній потужності сонячних панелей або від зовнішнього джерела постійного струму.

Локальний web-сервер телеметричної системи з сенсорами взаємодії за протоколом MODBUS

З розвитком мікропроцесорних компонетів і відповідно значним розширенням сфер використання комп’ютерної техніки стрімко розвивається дистанційне вимірювання стану об’єктів – телеметрія та дистанційне керування технічними системами чи їх компонентами в промисловості, наукових дослідженнях, в побутових пристроях та інших областях. У роботі запропоновано варіант побудови локального web-сервера на базі мікроконтролера з ядром ARM Cortex-M4, який може взаємодіяти через http-браузер с доступом до інтернету.