IoT

Вибір протоколів для передачі даних з пристроїв інтернету речей до постачальників хмарних послуг

Інтернет речей (IoT) дозволяє створення мереж між пристроями, людьми, додатками та Інтернетом, створюючи нові екосистеми з більш високою продуктивністю, кращою енергоефективністю та більш високою прибутковістю. Вузли в мережах повинні мати здатність спілкуватися та обмінюватися даними. Для цього використовуються протоколи передачі даних, проте вибір конкретного протоколу для конкретного випадку використання не завжди є очевидним.

PROTOCOLS COMPARISON FOR REAL-TIME DATA STREAMING FROM IOT DEVICES TO A CLOUD-BASED SOLUTION

The proper detection and prevention of malfunctions are crucial in mitigating maintenance costs and equipment replacements for agricultural vehicles, ultimately reducing the expenses associated with crop cultivation. Predictive analytics for agriculture vehicles leverage machine learning and sensor data to anticipate equipment faults, optimize maintenance schedules, and enhance operational efficiency in the farming industry.

A drip irrigation prediction system in a greenhouse based on long short-term memory and connected objects

Smart greenhouses use Internet of Things (IoT) technology to monitor and control various factors that affect plant growth, such as soil humidity, indoor humidity, soil temperature, rain sensor, illumination, and indoor temperature.  Sensors and actuators connected to an IoT network can collect data on these factors and use it to automate processes such as watering, heating, and ventilation.  This can help optimize growing conditions and improve crop yield.  To enable their vegetative growth and development, plants need the right amount of water at the right time.  The objective of this work

A decentralized model to ensure traceability and sustainability of the food supply chain by combining blockchain, IoT, and machine learning

Many food contamination incidents have occurred during the last decade which has proven the failure of the food supply chain management system to track the food, money, and information movement within the food supply chain.  Many models have been established. This paper presents the design and implementation of the new model providing real-time data acquisition, monitoring, and storing on a tamper-proof blockchain of the main food supply movement.

Аналіз методів штучного інтелекту для виявлення шуму від руху рейкового транспорту

Сьогодні багато міст у всьому світі страждають від шумового забруднення. Шум - це невидима небезпека, яка може спричинити проблеми зі здоров'ям як людей, так і дикої природи. Тому важливо оцінити рівень шуму в навколишньому середовищі та запровадити коригувальні заходи. Існує кілька методів ідентифікації шуму, і вибір найбільш відповідного методу залежить від необхідної інформації та її застосування. Аналіз аудіоданих вимагає врахування трьох ключових аспектів, таких як період часу, амплітуда та частота. На підставі зазначених параметрів можна визначити джерело шуму.

Сучасні технології автоматизації складської діяльності підприємств

Розкрито сутність поняття «канали розподілу», розглянуто різні види каналів розподілу, їх зміст, спільні та відмінні риси. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку складської діяльності підприємств, зумовлені викликами цифровізації, розширенням конкуренції та упровадженням інноваційних технологій у різні сфери господарської діяльності. Досліджено новітні технології автоматизації складської діяльності підприємств, серед яких блокчейн, IOT, Pick by Voice та RFID Identification, визначено переваги та складнощі їх застосування.

DEVELOPMENT OF SESSION ANALYSIS SYSTEMS WITH IOT DEVICES FOR PROTECTION AGAINST BOTNETS

This paper has been devoted to the development of session analysis systems with IoT devices for protection against botnets and as a consequence of the protection of Internet of Things devices from the intrusion of malicious bot networks. To implement it, our own botnet based on the SSH protocol has been developed. To ensure high reliability and decentralization, the botnet manages through a separate database server, which

Investigation of Greenhouse Monitoring and Control System

Unsuitable climatic conditions, various natural disasters and instability and unpredictability of the weather significantly complicate cultivation, and sometimes make it even impossible. To ensure the best conditions for cultivation and the highest yields, farmers began to use greenhouses. However, in our hectic lives, people are constantly busy with something and there is no enough time. Long trips, business trips, vacations are also possible. It is becoming increasingly difficult to provide the necessary conditions for plants to grow on their own.

Мобільна інформаційна система для моніторингу поширення вірусів у розумних містах

Була розроблена концепція створення багаторівневої мобільної персоніфікованої системи боротьби з вірусними захворюваннями, зокрема Covid-19. Використовуючи інтеграцію Інтернету речей, хмарних обчислень та технологій великих даних, система передбачає поєднання двох архітектур: клієнт-сервер та публікацію-передплату. Перевагою системи є постійна допомога при вірусних захворюваннях, а саме на стадіях спілкування, інформації та лікування.

Systematic Mapping Study on Verification and Validation of Industrial Third-party Iot Applications

The next industrial revolution commonly known as Industry 4.0 represents the idea of interconnected manufacturing, where intelligent devices, systems and processes exchange information, resources and artifacts to optimize the complete value-added chain and to reduce costs and time-to- market. Industrial software ecosystems are a good example how the latest digitalization trends are applied in the industry domain and how with the help of industrial IoT applications the production process can be optimized.