каолініт-Н+

Активація та характеристика алжирського каолініту, нового і екобезпечного каталізатора синтезу полістирену та полі(1, 3-діоксолану)

Досліджено новий каталізатор, приготований з алжирської глини, та розроблено новий метод синтезу полістиролу та полі(1,3-діоксолану). Показано, що модифіковану алжирську глину (Каолініт-Н+) можна використовувати як екокаталізатор. Каолініт-Н+ являє собою протоннообмінену глину, приготовлену звичайною реакцією обміну. Встановлено, що полімеризація стирену в масі за кімнатної температури та часі реакції 3 години дає можливість одержувати продукт з виходом 83 %. З використанням 1Н ЯМР визначена молекулярна маса отриманого полістирену, яка становить приблизно 2196 г/моль.