карбоксильна група

ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ КОКСУВАННЯ ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ БІТУМІВ, МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРАМИ

Сьогодні існує проблема раціонального використання побічних продуктів процесу коксування вугілля, яку частково можна  вирішити одержанням на їхній основі різноманітних полімерних матеріалів. Це пов’язано з присутністю в даному виді сировини цінних реакційноздатних речовин (інден, кумарон, стирол та ін.). При цьому важливим аспектом є сфера застосування отримуваних полімерів.

Petroleum resins for bitumens modification

The process of tar and industrial petroleum resin “Piroplast-2” joint oxidation has been investigated. The experimental results of the main regularities researches of the obtaining process of petroleum resins with carboxyl groups based on the pyrocondensate C9 fraction of hydrocarbon feedstock pyrolysis have been shown. It has been established that synthesized petroleum resins may be used for the modification of petroleum bitumens.

Polyesters on the basis of petroleum resin and polyethylene glycols

New polyesters have been obtained on the basis of C9 petroleum resin with carboxyl groups and polyethylene glycols. The average molecular mass of the petroleum resin is 1050, its functionality = 1.74. Optimal for the polyesters synthesis is the equimolar ratio between the initial compounds. The reaction is performed in the melt in the presence of p-toluenosulphuric acid as the catalyst. In the optimal temperature range 150 - 190oC the yield of the process ranges from 91 to 94 % depending on the conditions.

Дослідження структури функційних карбоксилвмісних олігоестерів методами іч та ямр спектроскопії

Одержані нові функційні олігомери взаємодією епоксидовмісних олігомерів з карбоксиловмісними або з двоосновними карбоновими кислотами. В окремих випадках процес їх одержання супроводжувався ROP-полімеризацією дигліциділового етеру бісфенолу А, ініційованою карбоксиловмісним олігомером. Структура синтезованих олігомерів досліджена методами ІЧ, 1Н та 13C ЯМР спектроскопії.