катехіни

Дослідження та порівняння антиоксидантного потенціалу катехінів, які містяться в зеленому чаї: DFT дослідження

Для порівняння антиоксидантного потенціалу чотирьох основних катехінів, які містяться в зеленому чаї, застосовано DFT розрахунки. Детально досліджено термодинамічні параметри, пов’язані з трьома ключовими механізмами первинної антиоксидантної дії. Також досліджено молекулярні орбітальні енергії, абсолютну твердість, електронегативність та індекс електрофільності, які сприяють поглинанню радикалів. Потенціал поглинання радикалів кожної гідроксильної групи цих поліфенольних антиоксидантів досліджено незалежно.

Спектрофотометричне визначення поліфенолів в зелених чаях з 18-молібдодифосфатом

Оцінено реакційну здатність 18-молібдодифосфатного гетерополікомплексу (18-МФК) щодо поліфенольних сполук, які містяться в зелених чаях. В таких реакціях в залежності від співвідношення відновника до 18-MФК співіснують одно- та двоелектронні гетерополі сині. Результати визначення загального вмісту поліфенолів у зелених чаях різних марок, отриманих з 18-МФК та реагентом Фоліна-Чокальтеу, близькі один до одного. Показані недоліки існуючих методів.