кількість надійних параметрів RSA

Оцінка потужності множини модулів RSA, стійких до криптоаналізу

Розглянуто аспекти практичної стійкості криптосистеми RSA, проаналізовано стандартизовані методи генерації параметрів криптосистеми, стійкість криптосистеми на практиці. Отримано кількісні оцінки множини стійких параметрів для застосування під час генерації параметрів криптосистеми. Висунуто гіпотезу про поліноміальну потужність множини надійних модулів RSA.