кінетична модель

Видалення нафти з водних систем полідивінілбензеновими та поліметилметакрилат-дивінілбензеновими смолами: ізотермальні та кінетичні дослідження

Досліджені метилметакрилат-дивінілбензенова (ММА-ДВБ) та дивінілбензенова (ДВБ) смоли для адсорбції нафти в штучному середовищі нафта-вода. Дослідження проводили для двох процесів: (i) безперервний процес для оцінювання кількості води з нафтою, яку можна елюювати до досягнення межі насичення смол; і (ii) періодичний процес для одержання кінетичної та ізотермічної моделі двох смол., Встановлено, що для обох смол результати найкраще відповідають ізотермі Фройндліха та кінетичній моделі псевдодругого порядку.

Kinetic model of photoinitiated copolymerization of monofunctional monomers till high conversions

Regularities of kinetics of photoinitiated copolymerization till high conversions in the systems of monofunctional methacrylate comonomers (hydroxyethyl methacrylate (HEMA), glycidyl methacrylate (GMA)) have been investigated by laser interferometry in a wide range of experimental factors (molar ratio of comonomers, photoinitiator concentration, intensity of UV-irradiation). Kinetic model of photoinitiated copolymerization of methacrylates till high conversions has been proposed on the basis of microheterogeneity conception of the polymerization process.

Кінетика реакції конденсації альдолом газофазної пропіонової кислоти з формальдегідом на каталізаторі B2O3-P2O5-WO3 / SiO2

Встановлено основні кінетичні закономірності реакції альдольної конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом у газовій фазі на B2O3-P2O5-WO3/SiO2 каталізаторі. Запропоновано кінетичні рівняння та розраховано кінетичні параметри. Створена кінетична модель, яка непогано описує реакцію конденсації пропіонової кислоти з формальдегідом на запропонованому каталізаторі.