кінетичні закономірності

Активування каталізатора Мо2В в реакції епоксидування α-етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом

Вивчено закономірності активування каталізатора Мо2В у реакції епоксидування $\alpha$ етилалілетилакрилату трет-бутилгідропероксидом. Показано, що процес активування каталізатора описується топохімічним рівнянням Аврамі-Єрофеєва і містить дві послідовні стадії – зародкоутворення і формування нової фази, активної в реакції епоксидування. Утворення епоксиду відбувається тільки в присутності активованої форми каталізатора. Обчислено ефективні й топохімічні константи процесу.

ВПЛИВ УМОВ РЕАКЦІЇ ГІДРОПЕРОКСИДНОГО ЕПОКСИДУВАННЯ ОКТЕНУ-1 НА ПРОЦЕС АКТИВУВАННЯ Мо2В І НА СЕЛЕКТИВНІСТЬ УТВОРЕННЯ ЕПОКСИДУ

Проведено дослідження процесу активування молібденборидного каталізатора в реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом і вплив на даний процес початкової концентрації октену-1, трет-бутилгідропероксиду і кількості каталізатора в реакційній суміші, а також продуктів реакції (трет-бутилового спирту і епоксиду). Показано, що в часі на поверхні Мо2В утворюється нова аморфна фаза, яка власне каталізує реакцію епоксидування  октену-1 трет-бутилгідропероксидом.