кінетика хімічних реакцій

Оброблення водних розчинів хлориду натрію контактною нерівноважною низькотемпературною плазмою

Вивчено закономірності хімічних перетворень у водних розчинах хлориду натрію за умов плазмового оброблення в газорідинному плазмохімічному реакторі змішування періодичної дії. Запропоновано математичну модель, яка включає стадії окиснення молекул води і хлорид-йонів, а також стадії розкладання метастабільних продуктів хімічних перетворень.