класифікація зображень

Використання класичних технік відновлення втрачених регіонів зображення для покращення роботи моделей глибокого навчання

У сучасному світі щодня кількість наявної інформації зростає експоненційно. Велика частина цих даних належить до візуальних даних. Відповідно зростає попит на алгоритми опрацювання зображень. Традиційно першими підходами до задач комп’ютерного зору були класичні алгоритми без використання машинного навчання. Такі підходи зазвичай обмежені багатьма чинниками. Це стосується насамперед умов, накладених на вхідні зображення, – ракурс знімання, освітлення, положення об’єктів на сцені тощо. З іншого боку, класичні алгоритми не можуть задовольнити потреби сучасних задач комп’ютерного зору.

Комплексний аналіз техніки навчання на малому наборі даних для задачі класифікації методом оптимізації трійок

Задача класифікації зображень є дуже важливою сучасною проблемою в області комп’ютерного зору. Перші підходи до розв’язання цієї задачі полягали у використанні класичних  алгоритмів.  Незважаючи  на  певний  прогрес,  отриманий,  класичними  підходами, більшість складніших задач класифікації зображень залишались нерозв’язаними до моменту використання алгоритмів машинного навчання. Перші спроби застосування машинного навчання до задачі розпізнавання зображень допомогли класифікувати набори ознак, які опрацювати прямими алгоритмами не вдавалось.

Software Implementation of Gesture Recognition Algorithm Using Computer Vision

This paper examines the main methods and principles of image formation, display of the sign language recognition algorithm using computer vision to improve communication between people with hearing and speech impairments. This algorithm allows to effectively recognize gestures and display information in the form of labels. A system that includes the main modules for implementing this algorithm has been designed.