комп’ютерна лексикографія

Електронний багатомовний словник стоматологічних термінів: теоретичні аспекти та спроба укладання

У статті розглянуто питання, які стосуються алгоритму укладання електронного багатомовного словника стоматологічних термінів, розробляння його макро-, медіо- й мікроструктури та лексикографічних параметрів. Також висвітлено проблеми, що виникають під час написання словникових статей і питання комп’ютерного забезпечення для реалізування проекту укладання словника.

Парсинг тексту термінологічних словників

Окреслено коло завдань, підходів і етапів розроблення технології парсинга тексту
багатомовного тлумачного термінологічного словника. Дослідження проведено для
“Словника української біологічної термінології”. Серед усього словникового розмаїття
цей словник обрано тому, що термінологічні словники надають лексико-семантичну
базу для подальшого створення систем інтелектуального опрацювання фахових текстів,
у яких подається інформація з тих чи інших предметних галузей. Ця термінографічна