концептуальна

Функції компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано описання функцій основних компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано технології розроблення компо- нент системи прийняття рішень, визначено множину основних задач кожної зі складових.

Description of the functions of the basic components of the conceptual model of decision support systems. The analysis of technology development component of decision making, defined set of basic tasks of each of the components.

Компоненти концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень

Запропоновано описання компонент концептуальної моделі системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано підходи до побудови концептуальної моделі, розгля- нуто підходи до проектування основних компонентів системи підтримки прийняття рішень.

In the article components of the conceptual model of the decision support system are described. The analysis of approaches to construction of conceptual model is conducted, approaches to planning of basic components of the decision support system are considered.

ФУТУРИСТИЧНІ ІДЕЇ АРХІТЕКТОРА Ф.КІЗЛЕРА В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ЛЬВІВСЬКОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ (НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА)

Практично з часу заснування кафедри дизайну архітектурного середовища - ДАС (28 листопада 2003 року) в ній здійснюється фундаментальна освітня підготовка, що спирається на творчий досвід всесвітньовідомих архітекторів Ю.Захарієвича, І.Левинського, Ф.Кізлера, І.Леонідова, І.Фоміна, О.Німейєра…

На шляху до архітектурної освіти і професії майбутнього. Кафедрі дизайну архітектурного середовища 15 років – замість звіту

Висвітлено феномен кафедри дизайну архітектурного середовища Інституту архітектури Національного університету “Львівська політехніка” у її концептуальному, творчому і часовому розвитку на шляху до архітектурної освіти і професії майбутнього.