контейнер

Методи виявлення стеганографічного приховання інформації в зображеннях

Стаття присвячена проблемі виявлення факту прихованої передачі інформації. Розглянуто і проаналізовано різні методи стеганоаналізу для графічних файлів.

Дослідження та порівняльний аналіз стеганографічних методів для впровадження даних у цифрові файли

Дана стаття присвячена аналізу стеганографічних методів, які забезпечують конфіденційність та цілісність прихованих даних. Також розглядаються особливості  використання цих методів  для захисту авторських прав і прихованого зв'язку.