критерій розгалуження

МЕТОД СИНТЕЗУ ЛОГІЧНИХ ДЕРЕВ КЛАСИФІКАЦІЇ НА ПІДСТАВІ СЕЛЕКЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ОЗНАК

Розглянута загальна задача побудови логічних дерев класифікації та розпізнавання дискретних об'єктів. Об'єктом даного дослідження є логічні дерева класифікації. Предметом дослідження є актуальні методи та алгоритми побудови логічних дерев класифікації. Метою роботи є створення простого та ефективного методу побудови моделей розпізнавання на підставі дерев класифікації для навчальних вибірок дискретної інформації, який характеризується елементарними ознаками в структурі синтезованих логічних дерев класифікації.

МЕТОД ОБМЕЖЕНИХ СТРУКТУР ЛОГІЧНИХ ДЕРЕВ У ЗАДАЧІ КЛАСИФІКАЦІЇ ДИСКРЕТНИХ ОБ'ЄКТІВ

Розглядається проблема побудови моделі логічних дерев класифікації на підставі обмеженого методу селекції елементарних ознак для масивів геологічних даних. Запропоновано метод апроксимації масиву реальних даних набором елементарних ознак з фіксованим критерієм зупинки процедури розгалуження на етапі побудови дерева класифікації. Даний підхід дає змогу забезпечити необхідну точність моделі, знизити її структурну складність та досягти необхідних показників ефективності.