ксантанова смола

Антимікробні природно-синтетичні кополімери на основі ксантанової камеді

Графт-кополімери на основі ксантанової камеді (КМК) та прищеплених
синтетичних ланцюгів різної природи синтезовано полімеризацією, ініційованою RedOx
системами сіль церію – КМК, сіль феруму – КМК. Досліджено кінетичні параметри
перебігу процесу полімеризації. Досліджено структурні, реологічні, плівкоутворювальні
властивості одержаних кополімерів, а також ефективність використання одержаних
кополімерів як носіїв антимікробних препаратів. Graft copolymers based on xanthan gum and synthetic graft chains of different nature

Біополімери для передпосівного оброблення насіння

Розглянуто фізико-хімічні властивості спеціально модифікованих форм природних біополімерів – карбоксиметилцелюлози та ксантанової смоли. Проведено дослідження ефективності та здатності до плівкоутворення водорозчинних композицій цих біополімерів, їх впливу на ріст і продуктивність сільськогосподарських культур. Досліджено залежності між зміною вмісту біополімерів, мінеральних добрив і мікроелементів у розчині та його в׳язкістю, а також залежність товщини утворених плівок від вмісту модифікованих біополімерів та мінеральних добрив.