ксерогель

Каталітична дія нітратної кислоти на гідроліз етилсилікату ЕТС-40

Досліджено вплив концентрованої нітратної кислоти нашвидкість гідролізу етилсилікату ЕТС-40. Визначено тривалість і максимальну температуру гідролізу етилсилікату за різної температури компонентів. Показано утворення кремнеземистих частинок в структурі ксерогелю.Вивчено вплив особливостей проведення гідролізу ЕТС-40 на розмір і концентрацію частинок.Структуру ксерогелю та склад утворених частинок досліджено за допомогою електронно-мікроскопічного (СЕМ) та енергодисперсійного аналізів (EDX).