квантово-хімічний розрахунок

Дослідження екстракту жмиху винограду як екологічно безпечного леткого інгібітору корозії сталі

Екстракт жмиху винограду досліджено як новий екологічно безпечний леткий інгібітор атмосферної корозії сталі. Протикорозійні властивості оцінено масометричним та електрохімічними методами. Методом ІЧ-спектроскопії та газової хромато-мас-спектрометрії досліджено компонентний складу ізопропанольного екстракту жмиху винограду. Досліджено морфологію захисної плівки. Для оцінки адсорбційної здатності головних компонентів рослинного екстракту проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекул.

Квантово-хімічний розрахунок структури тетраетоксисилану та кінетичних параметрів реакції його гідролізу

The paper is devoted to quantum-chemical calculation of tetraethoxysilane (TEOS) structure by different methods: РМ6, Hartree-Fock and DFT. PM6 method was found to be optimal. Kinetic parameters (activation energy and preexponential factor) of hydrolysis of TEOS molecule were evaluated using quantum-chemical calculation.  Key words: quantum-chemical calculation, PM6, sol-gel process, tetraethoxysilane, rate constant of hydrolysis.