кислотна корозія

Хлориди амінооксиетилпіридинію як інгібітори кислотної корозії маловуглецевої сталі

Хлориди амінооксиетилпіридинію при корозії сталі Cт3пс в кислих хлоридних та сульфатних розчинах виявляють захисну дію до 98 %. Найбільш ефективною в інтервалі 293–333 К є сполука з гідразинокарбонільним та 2,3-диметил-фенільним фрагментами. Для цього інгібітора також характерний значний ефект післядії, що зумовлено хемосорбцією на поверхні сталі.

Вплив метанольного екстракту prosopis juliflora на корозію низьковуглецевої сталі в 1 м hcl

Досліджено екстракт Prosopis juliflora як інгібітора корозії низьковуглецевої сталі в 1М HCl, з використанням методу вимірювання втрати маси, потенціодинамічної поляризації та електрохімічної імпедансної спектроскопії (ЕІС). Показано, що інгібуюча здатність Prosopis juliflora зростає із збільшенням концентрації інгібітора й температури. Внаслідок поляризаційних досліджень визначено, що Prosopis juliflora діє як інгібітор змішаного типу для низьковуглецевої сталі в 1 М HCl. За допомогою ЕІС визначено, що опір перенесення заряду зростає зі збільшенням концентрації інгібітору.