лінгвостатистика

Дослідження довжини речення та слова у творах Романа Іваничука

Праця належить до одного із важливих напрямів квантитативних досліджень мови та мовлення – вивчення інформаційно-статистичних властивостей тексту. Розраховано довжину речення та слова у творах Р. Іваничука. Отримані результати зіставлено з аналогічними показниками в українській прозі.