логікова функція

Simple method of obtaining of logic functions polynomials with given polarity of variables

Описано простий числовий теоретико-множинний метод одержання поліномів Ріда-Маллера з фіксованою полярністю (зокрема поліном Жеґалкіна) логікових функцій від n змінних. Переваги методу проілюстровано на прикладах.

Minimization of logic functions system by konjuncterms parallel splitting method

A new heuristic minimization method of logic functions of n variables has been suggested. It is based on the parallel splitting of conjuncterms and differs from the known methods for it is simpler in implementation due to less computational complexity.