макулатурний скоп

USING WASTEPAPER SLUDGE ASH (WSA) AS A MATERIAL FOR SOIL STRENGTHENING FOR THE CONSTRUCTION OF LAYERS OF PAVEMENT

The article considers the possibility of using wastepaper sludge ash (WSA) as a soil reinforcement material for the construction of layers of road wear. Loamy sand, sandy loam, silty clay loam, silty clay were chosen as soils for strengthening. The maximum density of the soil skeleton at optimum humidity was established by the method of Proctor. Wastepaper sludge ash and Portland cement grade 400 were used separately for soil strengthening.

Дослідження складу та гідравлічних властивостей термоактивованих відходів паперового виробництва

Досліджені гідравлічні властивості відходів від спалювання макулатурного скопу – перспективного альтернативного біологічного джерела теплової енергії для відновлювальної енергетики. Показано, що формування фазового складу в мінеральній частині макулатурного скопу при термообробленні відбувається подібно до класичних схем випалу карбонатно-глинистих сумішей з утворенням β-С2S, C12A7, C3A та C2AS. Встановлено, що особливістю досліджуваних відходів є активна взаємодія з водою, інтенсивне тепловиділення та короткі терміни тужавіння.