механізм росту

Оптимізація умов синтезу тонких плівок меркурій селеніду

На скляних підкладках методом хімічного осадження отримані плівки меркурій селеніду (HgSe). Використано водні розчини меркурій(II) нітрату, натрію тіосульфату, натрію селеносульфату та тринатрій цитрату. Проведено рентгенофазовий та елементний аналіз зразка плівки. Досліджено вплив концентрації вихідних реагентів, тривалості та температури синтезу на масу плівок HgSe та обчислено товщину покриттів. Досліджено оптичні та морфологічні властивості покриття HgSe. Обговорено механізм осадження.

Вплив природи комплексоутворювача на структуру і властивості тонких плівок цинк сульфіду, осаджених з водних розчинів

Методом хімічного осадження ванн отримано тонкі плівки цинк сульфіду ZnS на скляних підкладках з використанням водних розчинів цинк хлориду, тіосечовини, регулятора рН і комплексоутворювача (аміаку і гідрату гідразину, тринатрій цитрату або натрій гідроксиду). Розраховано граничні умови для утворення цинк сульфіду і цинк гідроксиду за різних концентрацій солі цинку з різними комплексоутворювачами. Досліджено структурні, морфологічні та оптичні властивості тонких плівок ZnS. Виміряно товщину плівок ZnS і для порівняння проведено перерахунок маси цинку на см2 поверхні підкладки.