мідь

ADSORPTION OF Cu (II) and Cr (III) IONS FROM AQUEOUS MEDIUM IN FIXED BED COLUMN

The adsorption of Copper (II) and Chromium (III) from aqueous solution by natural zeolite was investigated in fixed bed column. The effects of selected operating parameters such as flow rate and bed depth were evaluated. The breakthrough data are fitted well to Bed Depth Service Time (BDST) and Thomas models with high correlation coefficient, R2 = 0,91. The results showed that zeolite can be an effective adsorbent for Copper (II) and Chromium (III) removal.

Concurrent Sorption of Copper and Chromium Cations by Natural Zeolite

The aim of this work was to study the process of adsorption of Copper and Chromium cations by natural zeolites in static conditions. The change of the chemical composition of the surface of the zeolite as a result of sorption of heavy metals was investigated. The influence of the type of the ions and pH selectivity in absorption of heavy metals removal by zeolite was analysed. The reasons for the selective extraction of Copper from two-component solution were explained.

Металізація полівінілхлоридного пластикату хімічним відновленням у розчинах

Наведено результати досліджень особливостей металізації активованої цинком
поверхні полівінілхлоридного пластикату в розчинах хімічного відновлення. До-
сліджено вплив щільності завантаження полімерної сировини та початкового рН роз-
чинів на швидкість і ефективність осадження міді на активованій полівінілхлоридній
поверхні. Встановлено, що зміною щільності завантаження та початкового рН розчинів
можна ефективно впливати на процес відновлення міді, а отже, контролювати вміст

Статика поглинання двох іонів важких металів природним цеолітом

Важкі метали є особливо небезпечними для водного середовища, і очищення
стічних вод від цих металів є обов’язковим перед їх скиданням до природних водойм.
Літературні джерела свідчать про дослідження адсорбції окремих компонентів важких
металів. Досліджено одночасну сорбцію двох компонентів, один із яких знаходиться у
катіонній формі (купрум), а інший – в аніонній формі (хром). Експериментально
досліджено статику одночасного поглинання іонів важких металів: купруму та хрому із
розчинів природним цеолітом Сокирницького родовища, основою якого є

Технологія частотно-резонансної обробки даних дистанційного зондування землі: результати апробації на рудних родовищах Австралії та Південної Америки

Аналізуються результати експериментальної апробації мобільної та оперативної технології частотно-резонансної обробки та інтерпретації (дешифрування) даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) з метою „прямих” пошуків корисних копалин різного виду на рудних родовищах Австралії та Південної Америки.