мікроскопія.

Microscopic Study of the Coial Tar Carbonaceous Dispersed Phase

The results are given for studying the coal tar carbonaceous dispersed phase with a number of microscopes of various principles of operation. High trend is shown for the dispersed particles to form stabile aggregates and to adsorb other tar compounds on their surface. The conclusion is made that the selective extraction of the dispersed phase from the coal tar is fundamentally impossible. The well-founded hypothesis is expressed about the technological practicability of the tar dispersed phase aggregates destruction for the quality upgrading of the tar-based products.

Вплив швидкості охолодження в процесі кристалізації на топлення поліпропіленів різної хімічної будови

За допомогою диференційної скануючої калориметрії (ДСК) та оптичної мікроскопії досліджено топлення поліпропіленів різної хімічної будови (ізотактичний гомополіпропілен, блок- і статистичні кополімери на основі пропілену і поліпропілену, прищепленого малеїновим ангідридом). Встановлено, що топлення і кристалічна структура поліпропілену та його кополімерів залежать від швидкості кристалізації, хімічної природи комономерних одиниць та регулярності їх розташування в основному ланцюгу поліпропілену.