мінеральна моторна олива

Вивчення процесу очищення відпрацьованих мотор-них олив у присутності кристалічного карбаміду

У роботі описано результати з вивчення процесу очищення відпрацьованих мінеральних і напів-синтетичних моторних олив у присутності кристалічного карбаміду. Вивчено вплив основних чинників керування процесом (кількості основного реагенту, тривалості та температури) на зміну експлуатаційних властивостей очищених моторних олив. За встановлених оптимальних умов очищено відпрацьовані мінеральні та напівсинтетичні моторні оливи для бензинових й дизельних двигунів.

Зміна властивостей мінеральної моторної оливи м-10дм після використання її у дизельному двигуні

Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад свіжої та відпрацьованої мінеральної моторної оливи М-10ДМ для дизельних двигунів. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та дериватографічного досліджень цих олив. За допомогою рентгенофлуоресцентного методу встановлено склад неорганічної частини олив. Описано зміни складу і властивостей оливи М-10ДМ до та після експлуатації в двигуні внутрішнього згоряння.