міжфазова полімеризація

Synthesis and Characterization of Polyaniline Nanofibres by Rapid Liquid-Liquid Interfacial Polymerization Method

Inherently conducting polymer polyaniline (Pani) has been synthesized by a novel interfacial polymerization technique using trichloroethane as organic media. Ammonium peroxydisulphate was used as an oxidizing agent dissolved in aqueous media. The synthesized polymer was subjected to the physico-chemical characterization by UV-Vis and FT-IR Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy. From the SEM Micrographs it was observed that interfacial polymerization offers the fibrillar type of morphology having 200 nm sized fibers.

Контрольований синтез нанорозмірного поліаніліну за допомогою неперемішуваного процесу полімеризації на межі рідина-рідина

Полімеризацією на межі розподілу фаз рідина-рідина з використанням як окиснювача персульфату амонію синтезовані наностержні/нановолокна поліаніліну. Як легуючу домішку використано п-толуолсульфонову кислоту. Присутність в полімері емералдінової солі підтверджено УФ-спектроскопією та ІЧ-спектроскопією Фур‘є. Морфологічні дослідження проведені з використанням скануючої електронної мікроскопії.