моделі генетичних алгоритмів

Solving overbooking appointment scheduling problem under patient no-show condition using heuristics procedure and genetic algorithm

The existence of an efficient appointment schedule is important in the healthcare system since it can minimize patient waiting time, resource idle time, and resource overtime and, hence, optimize the utilization and productivity of healthcare organization.

Застосування генетичних алгоритмів в автоматизованій системі розподілу навчального навантаження

Визначено актуальність автоматизованого формування навчального розкладу, що є запорукою ефективної організації навчального процесу, розподілу навантаження для викладачів, врахування різного виду занять та відповідних приміщень. Проаналізовано особливості існуючих систем формування розкладів, визначено їхні сильні та слабкі сторони. Розглянуто методи та підходи до вирішення задачі автоматизованого розподілення навантаження.